Co je to Svěřenský fond

Základní podstatou fungování svěřenského fondu je správa cizího majetku

Majetek ve svěřenském fondu je chráněn před nenadálými životními událostmi, exekucí, insolvencí, rozvodem, dědictvím

 

Majetek svěřenského fondu

Majetek do Svěřenského fondu vkládá zakladatel, určuje, komu tento majetek v budoucnu připadne a kdo po dobu fungování svěřenského fondu bude tento majetek spravovat.

Zakladatel svěřenského fondu

Zakladatel si sám stanoví podmínky, jakým způsobem a po jakou dobu bude s jeho majetkem nakládáno.

Zakladatel dohlíží  na správu fondu, případně se sám stává jeho správcem

Založení svěřenského fondu

Svěřenský fond je založen veřejnou listinou a mohou ho využít jak fyzické osoby tak i firmy.

 

Ochrana majetku ve svěřenském fondu

Majetek ve svěřenském fondu se stává majetkem bez právní subjektivity, to znamená, že takový to majetek nemůže být postižen nebo zatížen třetími subjekty.