Evidence skutečných majitelů

Od 1.ledna 2018 platí povinnost právnických osob a svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele.

Lhůta pro splnění této povinnosti pro právnické osoby uplynula 1.ledna 2019.

proč věnovat pozornost evidenčního zápisu skutečného majitele

Zákon č. 304/2013 Sb. ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele sice nestanoví žádné přímé sankce, avšak nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů např. §15 zákona č. 253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci z výnosů trestné činnosti a financování terorismu, § 122 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a § 177 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona.

Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zajistíme zápis skutečného majitele do neveřejného informačního systému skutečných majitelů k příslušnému rejstříkovému soudu.