Fungování svěřenských fondů

Nezávislé vlastnictví oddělené od zakladatele

Důvod vzniku a fungování v praxi

Zakladatel

Založit Svěřenský fond může kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která na základě své vůle vyčlení svůj majetek nebo jeho část za určitým účelem.

Tato osoba se nazývá ZAKLADATEL

Svěřenský fond

Vyčleněním majetku do Svěřenského fondu z vlastnictví zakladatele, vznikne nezávislé a samostané vlastnictví, které je zcela oddělené od vlastnictví zakladatele i správce.

Jedná se o majetek bez vlastníka.

Majetek ve Svěřenském fondu není ve vlastnictví žádné osoby.

Správce

Vlastnická práva k tomuto majetku vykonává vlastním jménem ale na účet fondu svěřenský správce. 

Svěřenský správce spravuje majetek pouze v souladu se Statutem fondu.

Na činnost svěřenského správce dohlíží zakladatel i obmyšlený.

Svěřenským správcem může být rovněž zakladatel svěřenského fondu.

Obmyšlený

Obmyšlený je osoba, které je plněno ze Svěřenského fondu.

O osobě obmyšleného rozhodl zakladatel při založení fondu.

Obmyšlený může vykonávat dohled nad fungováním fondu.

Obmyšleným se může stát také zakladatel.